Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli do akwariów rafowych
numer postępowania: 86/FZP/DH /2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 14420000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-07-26
data wszczęcia procedury: 2017-07-26
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-27 10:14:39
kontakt:
faks:
e-mail:
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232