Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.:Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
numer postępowania: PN/19/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
kod CPV: 45521000-4, 45453000-7, 45432100-5
szacunkowa wartość EUR: poWYZEJ 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-07-31
data wszczęcia procedury: 2017-07-31
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-24 10:23:09
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232