Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 20 sztuk multipanelowych sieci stawnych typu Nordic coastal survey net
numer postępowania: 59/FZP/ DM/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 20 sztuk multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych typu Nordycka sieć badawcza do połowów przybrzeżnych - Nordic coastal survey net Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku 2 do zaproszenia i we wzorze umowy (załącznik 3).
kod CPV: 79900000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-01
data wszczęcia procedury: 2017-08-01
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:32:00
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232