Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: abonenckie użytkowanie urządzeń transmisji alarmów pożarowych w obiektach MIR-PIB w Gdyni współpracujących ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
numer postępowania: 55/FZP/ FG/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest abonenckie użytkowanie urządzeń transmisji alarmów pożarowych (dalej: UTA) w obiektach: • MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1 w Gdyni, • Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1 w Gdyni współpracujących ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Przedmiot zamówienia obejmuje: • instalację UTA Wykonawcy wraz z łączami komutowanymi i radiowymi w obiektach Zamawiającego, o których mowa wyżej, • podłączenie Systemów Alarmu Pożarowego (dalej: SAP) Zamawiającego i UTA oraz sporządzenie protokołu odbioru łącza potwierdzającego prawidłową pracę systemów w obiektach Zamawiającego, w tym również systemu „Stacja Odbiorcza Alarmu Pożarowego” (SOAP) w Alarmowym Centrum Odbiorczym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni (ACO). • monitoring systemu SAP i transmisji sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych tj. SOAP. Automatyczne retransmitowanie sygnałów alarmowych z urządzenia odbiorczego SOAP do urządzenia końcowego systemu transmisji alarmów pożarowych znajdującego się w alarmowym centrum odbiorczym (ACO) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Warunki techniczne (ilość i rodzaj stref, numery telefonów itp.) podłączenia centrali SAP z urządzeniami UTA zostały określone: • w załączniku nr 1 do wzoru umowy – dla obiektu przy ul. Kołłątaja 1, • w załączniku nr 2 do wzoru umowy – dla obiektu przy al. Jana Pawła II 1.
kod CPV: 75251110-4
szacunkowa wartość EUR: 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-02
data wszczęcia procedury: 2017-08-02
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:32:24
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232