Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy.
numer postępowania: 61/FZP/DM/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy.
kod CPV: 60651000-6
szacunkowa wartość EUR: ponizej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-04
data wszczęcia procedury: 2017-08-04
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-30 08:59:35
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232