Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż przeciwsłonecznej folii okiennej, instalowanej na zewnętrznej powierzchni okien rotundy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB
numer postępowania: 25/FZP/DH/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przeciwsłonecznej folii okiennej, instalowanej na zewnętrznej powierzchni okien rotundy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia mającej na celu zredukowanie ilości promieni słonecznych, odpowiedzialnych za nagrzewanie się wnętrza budynku.
kod CPV: 39515000-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-08
data wszczęcia procedury: 2017-08-08
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 11:01:00
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232