Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli akwarystycznej
numer postępowania: 64/FZP/ DH/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 14420000-1
szacunkowa wartość EUR: Poniżej równowartości 30 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-08
data wszczęcia procedury: 2017-08-08
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-27 10:14:27
kontakt:
faks:
e-mail:
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232