Szukaj:
nazwa przetargu: Usługi społeczne na świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: US/23/FZP/DO/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego usługi medycznej w postaci świadczeń zdrowotnych, w tym usług Medycyny Pracy, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
kod CPV: 85121000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 750 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-11
data wszczęcia procedury: 2017-08-11
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:32:40
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232