Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.:Dostosowanie do wymagań ppoż. klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/22/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Dostosowanie do wymagań ppoż. klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni
kod CPV: 45442100-8, 45410000-4, 45421100-5, 45111100-9, 45111220-6,45310000-3, 45312100-8, 45314300-4, 45315600-4, 45343100-4
szacunkowa wartość EUR: Powyżej równowartości 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-11
data wszczęcia procedury: 2017-08-11
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-20 14:24:51
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232