Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu NPZDR Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia).
numer postępowania: 65/FZP/DP/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu NPZDR Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia) Przedmiot został podzielony na 6 zadań: Zadanie 1: Kubek termiczny z nadrukiem: Zadanie 2: Długopis Zadanie 3: Ręcznik Zadanie 4: Pendrive zintegrowany ze smyczą Zadanie 5: Torba Zadanie 6: Dziennik rejestracji połowów w formie książki B5 pion
kod CPV: 22462000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-08-23
data wszczęcia procedury: 2017-08-23
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 15:29:44
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232