Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), heksachlorobutadienu, dikofolu oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS
numer postępowania: 67/FZP/NC/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), heksachlorobutadienu, dikofolu oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w zliofilizowanych próbkach ryb.
kod CPV: 73210000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-09-05
data wszczęcia procedury: 2017-09-05
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 15:28:34
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232