Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Akwarium Gdyńskiego przy ul. Jana Pawła II 1 w Gdyni
numer postępowania: 74/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 71220000-6 71248000-8
szacunkowa wartość EUR: Poniżej równowartości 30 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-09-18
data wszczęcia procedury: 2017-09-18
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 15:28:45
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o konkursie - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232