Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.
numer postępowania: 63/FZP/FG/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – formularz rzeczowo-cenowy.
kod CPV: 31682000-0, 31500000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-09-22
data wszczęcia procedury: 2017-09-22
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 15:26:25
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232