Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa serwera oraz oprogramowania z bezterminową licencją
numer postępowania: PN/26/FZP/FI/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 48820000-2 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: Powyżej równowartości 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-09-25
data wszczęcia procedury: 2017-09-25
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:33:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232