Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu
numer postępowania: 73/FZP/FG/DH/2017
tryb przetargu: zapytanie o cenę
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni.
kod CPV: 90620000-9 – Usługi odśnieżania
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-03
data wszczęcia procedury: 2017-10-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 15:26:14
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232