Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Budowa mechanicznych systemów oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/30/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45312000-7, 45312100-8, 45314310-7,45400000-1, 45220000-5, 45223000-6, 45410000-1, 45310000-3, 45440000-3, 45421000-4, 45442000-7, 45223100-7
szacunkowa wartość EUR: Powyżej równowartości 30 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-03
data wszczęcia procedury: 2017-10-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 15:00:21
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232