Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Naprawa nawierzchni na dolnym patio
numer postępowania: PN/28/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 45233251-3, 45111000-8, 45311100-9, 45111220-6, 45223300-9, 45221000-2 45230000-8 45100000-8
szacunkowa wartość EUR: Powyżej równowartości 30 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-04
data wszczęcia procedury: 2017-10-04
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-27 08:46:59
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232