Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu części do sieci typu Manta do poboru mikroplastików oraz do sieci planktonowej typu WP2
numer postępowania: 76/FZP/NO/ 2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 elementów do sieci typu MANTA oraz mechanizmu zamykającego z posyłaczem do sieci planktonowej typu WP2 firmy Hydrobios. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 – wzór umowy. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
kod CPV: 39540000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-06
data wszczęcia procedury: 2017-10-06
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:33:45
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232