Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa wytłaczarki ręcznej do spawania tworzyw sztucznych wraz z akcesoriami.
numer postępowania: 98/FZP/DH/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytłaczarki ręcznej do spawania tworzyw sztucznych wraz z akcesoriami o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
kod CPV: CPV – 42662000-4 Sprzęt spawalniczy
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-12-15
data wszczęcia procedury: 2017-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 11:29:10
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232