Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi obiektów MIR-PIB – Gdynia ul. Kołłątaja 1, Gdynia Al. Jana Pawła II 1, Świnoujście Plac Słowiański 11
numer postępowania: 115/FZP/FG/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi obiektów MIR-PIB – Gdynia ul. Kołłątaja 1, Gdynia Al. Jana Pawła II 1, Świnoujście Plac Słowiański 11, Szczecin ul. Kazimierza Królewicza 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 -wzór umowy.
kod CPV: 71631000-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-12-15
data wszczęcia procedury: 2017-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 11:27:52
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232