Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi opieki i kierowania łodzią ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego
numer postępowania: 104/FZP/ DO/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego: a) nadzorowanie sprawności technicznej jednostki ŁM MIR 2 (bieżąca opieka nad łodzią oraz w trakcie remontu) b) Sprawowanie jednoosobowego kierownictwa jednostki ŁM MIR 2 w imieniu MIR-PIB podczas rejsów
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-12-15
data wszczęcia procedury: 2017-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 15:48:20
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232