Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wykonanie badania sprawozdania finansowego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2017 i 2018 rok
numer postępowania: 78/FZP/ FKK/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz wydanie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz z raportem z badań i przekazanie go Zamawiającemu. Szczegółowe dane dotyczące badanej jednostki są zawarte w załączniku nr 4 do zaproszenia. Badanie sprawozdania będzie przeprowadzone zgodnie z ustawą o z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz.1047 z późn.zm). Zamawiający nie dopuszcza aby całe badanie sprawozdania finansowego odbywało się poza siedzibą jednostki Zamawiającego. Osoby uczestniczące w badaniu sprawozdania finansowego przynajmniej część prac muszą przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego.
kod CPV: 79212100-4
szacunkowa wartość EUR: 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-03
data wszczęcia procedury: 2017-11-02
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 15:49:45
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232