Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: usługi pełnienia wacht portowych na statku r/v Baltica
numer postępowania: 03/FZP/DO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy usługi pełnienia wacht portowych na statku naukowo-badawczym r/v Baltica. Statek ten służy do badań Morza Bałtyckiego. Zakres zadań realizowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: dozór nad statkiem w porcie, kontrola i utrzymywanie w ruchu urządzeń maszynowych koniecznych dla zapewnienia bezpiecznego postoju, kontrola cum i urządzeń cumowniczych, kontrola ppoż. statku w czasie postoju Zamawiający zawrze umowę z 3 Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę.
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-08
data wszczęcia procedury: 2018-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 15:50:28
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232