Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród gości odwiedzających Akwarium Gdyńskie MIR-PIB w celu ustalenia preferencji w zakresie nowego elektronicznego przewodnika po Akwarium Gdyńskim – MIR-PIB
numer postępowania: 01/FZP/ DH/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Zamawiający informuje, że przedmiot umowy związany jest z realizacją projektu pt. BalticMuseums: Love IT! – nowa marka interaktywnego produktu turystycznego umożliwiającego zrównoważony rozwój obiektów turystycznych stanowiących dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród gości odwiedzających Akwarium Gdyńskie MIR-PIB w celu ustalenia preferencji w zakresie nowego elektronicznego przewodnika po Akwarium Gdyńskim MIR-PIB. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania: 1) Zadanie 1 - przeprowadzenie badań jakościowych, 2) Zadanie 2 - przeprowadzenie badań ilościowych, 3) Zadanie 3 - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB z zakresu metod przeprowadzania badań rynkowych. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na wszystkie trzy zadania. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach do niniejszego zaproszenia.
kod CPV: 79311200-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-11
data wszczęcia procedury: 2018-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 15:53:43
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232