Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na odnowienie klasy 5-letniej statku „Baltica”
numer postępowania: PN/01/FZP/FGE/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odnowienie klasy 5-letniej statku Baltica. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
kod CPV: 50246100-2
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-12
data wszczęcia procedury: 2018-01-12
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 12:20:56
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232