Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na wykonanie wzmocnienia konstrukcji, renowacja i modernizacja oświetlenia klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/02/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji, renowacja i modernizacja oświetlenia klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.
kod CPV: 45442100-8, 45410000-4, 45421100-5, 45111100-9, 45111220-6,45310000-3, 45312100-8, 45314300-4, 45315600-4, 45343100-4
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-18
data wszczęcia procedury: 2018-01-18
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 07:47:42
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. II - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232