Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego p
numer postępowania: 107/FZP/FG/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 -wzór umowy.
kod CPV: 50700000-2 ; 50710000-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-26
data wszczęcia procedury: 2018-01-26
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 12:04:38
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232