Szukaj:
nazwa przetargu: Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/04/FZP/ FG/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy dostawy i dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych: 1.1. dla Zadania 1 – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; Akwarium Gdyńskie MIR-PIB al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, Bosmanat Portu ul. Portowa 2, 14-530 Frombork, 1.2. dla Zadania 2 Stacja Badawcza w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11, 72-600 Świnoujście.
kod CPV: 09300000-2 65300000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 300 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-02
data wszczęcia procedury: 2018-02-02
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:41:55
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232