Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: udzielenie konsultacji oraz wytworzenie serii próbnych i pilotażowych konserw z bałtyckich ryb pelagicznych
numer postępowania: 84/FZP/ NE/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsultacji oraz wytworzenie serii próbnych i pilotażo-wych konserw z bałtyckich ryb pelagicznych. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy bieżącej konsultacji technologów Wykonawcy w zakresie receptur i metod wytworzenia konserw rybnych (110 rbg) i obejmuje: 1) wytworzenie dwóch serii próbnych konserw ze szprota i śledzia, po 30 sztuk każda seria oraz 2) wytworzenie pilotażowej serii 1600 sztuk konserw z bałtyckich ryb pelagicznych (800 szt. konserw ze szprota i 800 szt. konserw ze śledzia), zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zaproszenia. 3. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem wszelkich obowiązują-cych na terenie RP i UE norm i przepisów prawa dotyczących produkcji żywności dla ludzi, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 2017 r. poz.149 ze zm.)
kod CPV: 15240000-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-06
data wszczęcia procedury: 2018-02-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:03:32
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232