Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa soli morskiej do akwariów rafowych
numer postępowania: 11/FZP/DH/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli morskiej Tropic Mairin Reefmix w ilości 167 worków po 30kg do akwariów rafowych. Dostawa w dwóch transzach: pierwsza – 87 worków - do dwóch tygodni od podpisania umowy, druga – 80 worków - w czerwcu 2018r.
kod CPV: 14420000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-08
data wszczęcia procedury: 2018-02-08
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 12:05:33
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232