Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 07/FZP/ D/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pośrednictwa w rezerwacji biletów linii krajowych i zagranicznych realizowane na zlecenia Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
kod CPV: 63510000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-09
data wszczęcia procedury: 2018-02-09
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 12:05:06
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232