Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 14/FZP/ FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego. 2. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz aparatów telefonii komórkowej wraz z akcesoriami. 3. Przedmiotem zamówienia jest także zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych oraz tych, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy, w okresie od dnia od 12.03.2018 r. do 11.06.2020 r. 4. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załączniku 2, 3 i 4 do niniejszego zaproszenia
kod CPV: 64.21.20.00-5 ; 32.25.20.00-4 ; 72.40.00.00-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-14
data wszczęcia procedury: 2018-02-14
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 14:59:41
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232