Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych
numer postępowania: 19/FZP/DO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych (zwanych dalej kartami) dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15. roku życia (własnych lub przysposobionych) zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2
kod CPV: CPV- 92000000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-21
data wszczęcia procedury: 2018-02-21
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 11:15:48
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232