Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/08/FZP/FG/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 66510000 - 8, 66512100-3, 66514110-0, 66514150-2, 66516300-3, 66516000-0
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-02
data wszczęcia procedury: 2018-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-09 11:50:06
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232