Szukaj:
nazwa przetargu: zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11 oraz sprzątanie i odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji, przez okres 24 miesięcy.
numer postępowania: 20/FZP/NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11 oraz sprzątanie i odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji, przez okres 24 miesięcy
kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania.
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-06
data wszczęcia procedury: 2018-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 11:16:32
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232