Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem
numer postępowania: 21/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem.
kod CPV: 71220000-6 71248000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-13
data wszczęcia procedury: 2018-03-13
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 13:32:18
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232