Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu SeaQual realizowanego w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
numer postępowania: 15/FZP/ NB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu SeaQual – „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG realizowanego w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (pok. 717, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia). Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku 2 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy oraz w załączniku 3 do zaproszenia - wzór umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po 1 próbce każdej pozycji oferowanego asortymentu (1 długopis z nadrukiem, 1 torba bawełniana z nadrukiem, 1 smycz z karabińczykiem i nadrukiem wraz z identyfikatorem, 1 teczka konferencyjna z nadrukiem i notesem, 1 kubek termiczny z nadrukiem).
kod CPV: 22462000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-20
data wszczęcia procedury: 2018-03-20
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29 10:54:41
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232