Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych: zagrożenia biologiczne, które odbędzie się 18.04.2018 r. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym
numer postępowania: 23/FZP/ NB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych: zagrożenia biologiczne, które odbędzie się 18.04.2018 r. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym, 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1. Usługa będzie świadczona w budynku MIR-PIB w holu głównym przed Salą Demela, ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu SeaQual – „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługę cateringową w godzinach od w godz. 9:30-15:30, w ramach której zostaną zaserwowane przekąski i potrawy podczas dwóch przerw kawowych oraz lunchu. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.
kod CPV: 55300000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-20
data wszczęcia procedury: 2018-03-20
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-30 12:27:13
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232