Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na wymianę posadzek na poziomie 400 w budynku MIR-PIB w Gdyni.
numer postępowania: PN/11/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wymiana posadzek na poziomie 400 w budynku MIR-PIB w Gdyni
kod CPV: 45453000-7, 45432100-5
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-22
data wszczęcia procedury: 2018-03-22
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 13:00:35
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232