Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest obsadzenie stanowiska kapitana na łodzi motorowej STYNKA II
numer postępowania: 27/FZP/NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy obsadzenia stanowiska kapitana na łodzi motorowej STYNKA II, zarejestrowanej jako łódź robocza do celów naukowo- badawczych, z silnikiem typu SW400 M2/3, 70 kW, zakres żeglugi: krajowa do 12 Mm
kod CPV: 63726100-5 - Usługi dotyczące statków – rejestracja, obsługa
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-28
data wszczęcia procedury: 2018-03-28
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:42:05
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232