Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem
numer postępowania: 26/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem
kod CPV: 71220000-6 71248000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-03-28
data wszczęcia procedury: 2018-03-28
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:42:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232