Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: usługa druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
numer postępowania: 24/FZP/DH/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie biletów wstępu dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB i dostarczenie ich do Akwarium Gdyńskiego na adres: al. Jana Pawła II 81-345 Gdynia. Bilety – w formie ciągłej taśmy nawiniętej na rolkę - mają być wykonane techniką fleksograficzną. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt nadruku po zawarciu umowy - w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
kod CPV: 79823000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-05
data wszczęcia procedury: 2018-04-05
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:00:38
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232