Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie badań z zakresu inwentaryzacji fitoplanktonu
numer postępowania: 22/FZP/ NO/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań z zakresu inwentaryzacji fitoplanktonu, na który składają się: 1) określenie składu gatunkowego, liczebności i biomasy fitoplanktonów próbkach wody morskiej - analiza łącznie 58 próbek (5 kampanii po 8 lub 14 próbek), w tym: a) struktura taksonomiczna fitoplanktonu, b) dokumentacja fotograficzna rzadkich oraz trudnych do oznaczenia taksonów, c) liczebność poszczególnych zidentyfikowanych taksonów (jed./dm3) d) biomasa poszczególnych zidentyfikowanych taksonów (µg/dm3) e) zawartość węgla w komórkach poszczególnych zidentyfikowanych taksonów (µgC/dm3) 2) Wspomaganie Zamawiającego w procesie tworzenia Raportów z poszczególnych kampanii inwentaryzacji fitoplanktonu w zakresie konsultacji merytorycznej technicznej w szczególności zaś: udzielanie porad odnośnie układu Raportów, korekta merytoryczna i techniczna tekstu. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do zaproszenia - wzór umowy.
kod CPV: 73110000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-12
data wszczęcia procedury: 2018-04-12
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:03:05
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232