Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego
numer postępowania: 28/FZP/ DM/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Zakres zadań realizowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) obsługa łodzi MIR-4 w zakresie wystawienia dostarczonych przez zleceniobiorcę narzędzi połowowych w postaci 5-pałąkowych żaków 200-oczkowych bez sita selekcyjnego, każdy o jednej końcówce (matni), obsługa żaków w ciągu sezonu badawczego (20.04 – 30.10.2018) polegająca na wybieraniu złowionych węgorzy z żaków, przechowanie złowionych ryb w wodzie lub mrożenie. Oznaczanie prób zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy, nadzorowanie sprawności technicznej jednostki ŁM MIR 4 (bieżąca opieka nad łodzią oraz w trakcie remontu, zapewnienie bezpieczeństwa łodzi w trakcie postoju w porcie Kamionek Wielki, utrzymanie sprawności technicznej łodzi umożliwiającej jej bieżącą eksploatację. Rozliczanie się z użytego paliwa raz w miesiącu, sprawowanie jednoosobowego kierownictwa jednostki ŁM MIR 4 w imieniu MIR-PIB podczas rejsów.
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-12
data wszczęcia procedury: 2018-04-12
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-20 14:49:50
kontakt:
faks: 58 73 56195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232