Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: Wykonanie oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach „A” „B „C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 06/FZP/FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : Wykonanie oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach „A” „B ,„C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
kod CPV: 71220000-6 71248000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-17
data wszczęcia procedury: 2018-04-17
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:42:54
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232