Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest wykonanie okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektr
numer postępowania: 30/FZP/FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonanie okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych, linii kablowych i rozdzielczych Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszego Zaproszenia: - Załącznik nr 2 (a-d) – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy, - Załącznik nr 5– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac.
kod CPV: 71355000-1 – Usługi pomiarowe (pomiary elektryczne)
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-20
data wszczęcia procedury: 2018-04-20
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:42:40
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232