Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa pomieszczeń X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1
numer postępowania: PN/16/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Przebudowa pomieszczeń X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1.
kod CPV: CPV 45110000-1, CPV 45262500-6, CPV 45442100-7, CPV 45521000-4, CPV 45400000, CPV 42500000-1
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-26
data wszczęcia procedury: 2018-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:43:23
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232