Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja poziomu 400 – wykonanie klimatyzacji i montaż wentylatora wyciągowego w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: PN/15/FZP/FGB/2018
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poziomu 400 – wykonanie klimatyzacji i montaż wentylatora wyciągowego w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni – szczegółowo opisana w załączniku nr 5 do SIWZ.
kod CPV: 45331210-1; 45331220-4; 45331200-8
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-04-26
data wszczęcia procedury: 2018-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 11:43:32
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Załączniki do SIWZ cz. I - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Informacja z otwarcia ofert
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232