Szukaj:
nazwa przetargu: Wykonywanie oznaczania dioksyn i furanów w zliofilizowanych próbkach ryb oraz olejów z wątrób dorsza
numer postępowania: 31/FZP/ NC/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych bifenyli (ndl- PCB), w zliofilizowanych próbkach ryb oraz olejów z wątrób dorsza dla potrzeb Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wykonawca wykona oznaczanie PCDD/F oraz dl-PCB techniką GC/HRMS zgodnie z metodą EPA 1613B i EPA 1668B a oznaczenia ndl-PCB metodą GC/MS. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszego zaproszenia: Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 3 – Wzór umowy wraz z załącznikami.
kod CPV: 73210000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-05-09
data wszczęcia procedury: 2018-05-09
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:01:56
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232