Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania
numer postępowania: 36/FZP/FG/ DH/DSZ/NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: 1. Świadczenie usług pocztowych. 2. Świadczenie usług kurierskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych tj. każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
kod CPV: 64120000-3 ; 64110000-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-05-11
data wszczęcia procedury: 2018-05-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-04 15:02:08
kontakt:
faks: 58 73 56 105
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232